SPRAWDŹ
 

Oferta

Zapewniamy opiekę dla dzieci od 1 roku życia do 3 lat codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 17:00 przez 12 miesięcy w roku w czasie których świadczymy profesjonalne usługi opiekuńcze, wychowawcze oraz edukacyjne. Placówka zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci, miłą i ciepłą atmosferę, stałą opiekę pielęgniarską oraz wykwalifikowaną kadrę opiekuńczo – pedagogiczną, która dodatkowo wspiera logopeda.

Placówka przygotowana jest dla 46 dzieci, zorganizowanych w dwóch grupach wiekowych.

Rekrutacje prowadzimy przez cały rok!

Dzięki zajęciom adaptacyjnym dzieci stopniowo przygotowują się do samodzielnego przekroczenia progu żłobka. Nabierają poczucia bezpieczeństwa i nawiązują pierwszy kontakt społeczny. Poznają również żłobek jego otoczenie oraz „ciocie”, które przez kilka najbliższych lat będą wspomagać rodziców w opiece i wychowaniu dzieci. Zajęcia adaptacyjne odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu dla dzieci zapisanych do naszego żłobka.

Do dyspozycji Państwa Pociech przygotowane są 2 sale dydaktyczne, jadalnia i osobna sypialnia oraz w pełni dostosowana toaleta.

Posiłki

Współpracujemy z firmą cateringową, która zajmuje się żywieniem dzieci i posiada niezbędne certyfikaty oraz wymagane odbiory sanepidu.

 Zajęcia muzyczno-ruchowe (rytmika) (zajęcia dodatkowe)

Odgrywają dużą rolę w lepszym funkcjonowaniu emocjonalnym intelektualnym i fizycznym w przyszłości. Dzieci poprzez śpiew, taniec, grę na instrumentach i zabawy przy muzyce doskonalą pamięć oraz mowę. Oprócz tego kształci się motoryka, koordynacja ruchowo wzrokowo słuchowa. Te zajęcia przyniosą maluszkom dużo radości i rozwiną ich zdolności muzyczne.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej (zajęcia dodatkowe)

Jednym z celów wychowania żłobkowego jest kształtowanie zdolności motorycznych oraz umiejętności ruchowych. Stosujemy ciekawe dla dziecka formy ruchu, przy wykorzystaniu różnorodnych gier i zabaw. Stosowana przez nas gimnastyka korekcyjna, zwłaszcza niektóre jej elementy, przechodzą łagodnie od ruchów w formie zabawowej do ruchów naśladowczych, ale pozwalających na realizację inwencji twórczej dzieci.

Zajęcia z sensoplastyki (zajęcia dodatkowe)

Sama metoda oddziałowujące na wszystkie zmysły jednocześnie (wzrok, powonienie, słuch, smak i dotyk), pomagając dziecku rozwijać się na wszystkich płaszczyznach. Na zajęciach Sensoplastyki wykorzystuje się materiały przygotowane z produktów spożywczych: ryżu, mąki, kaszy, grochu, makaronu, oleju, galaretek, barwników spożywczych. Plastyka sensoryczna to mnogość faktur, tekstur oraz cała paleta ekologicznych barw. Dzięki wprowadzeniu działań opartych na Metodzie – Sensoplastyka® wg. I. A. Stefańskiej w pracy z dziećmi, wpływamy na rozwój ich kreatywności oraz twórczego myślenia, a także poszerzamy zakres ich słownictwa.

Zajęcia z języka angielskiego poprzez zabawę (zajęcia dodatkowe)

W naszym żłobku wprowadzamy dzieci w świat języka angielskiego w naturalny sposób, bowiem dążymy do tego, aby ten stał się od najmłodszych lat częścią ich codziennego życia. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, śpiewania piosenek, opisywania obrazków. W celu wprowadzenia i utrwalenia słówek i zwrotów wykorzystujemy także, w miarę możliwości, sytuacje z życia codziennego (zabawy indywidualne, posiłki, spacery itp.)

Usprawnianie motoryki małej – terapii ręki (zajęcia dodatkowe)

Motoryka mała określa zespół wszelkich czynności, które są wykonywane przy pomocy rąk. Każdy człowiek musi wykształcać i doskonalić motorykę małą. Aby proces kształcenia i doskonalenia był jak najbardziej skuteczny, powinien zacząć się w możliwie najwcześniejszym etapie życia. Początkowo dziecko uczy się chwytania zabawki, następnie układania klocków, trzymania sztućców, kolorowania aż do nabywania umiejętności pisania czy zawiązywania sznurowadeł. Motoryka mała jest wykształcana poprzez swobodny ruch i codziennie czynności, ale także w trakcie konkretnie ustalonych i wymyślonych w tym celu zabaw.

Zajęcia logopedyczne (zajęcia dodatkowe)

Logopeda dla dzieci w wieku żłobkowym bada głównie, na jakim poziomie jest rozwinięta mowa. Jak działa rozwój poznawczy i ruchowy. Zadaniem logopedy jest obserwowanie dzieci. Sprawdza, czy dzieci nie mają problemu z oddychaniem, spożywaniem posiłków o różnej konsystencji, czy nawet jak przełykają jedzenie. Specjalista sprawdza, jak wyglądają zęby i zgryz u takich dzieci. Musi dokładnie zbadać cały narząd mowy. Wychwycenie jakichkolwiek zaburzeń w tym wieku pozwala na zwalczenie ich, zanim się rozwiną problemy z mową. Zajęcia odbywają się w formie zabawy. Polegają na tańczeniu, śpiewaniu, robieniu śmiesznych min, a także dmuchaniu baniek, piórek czy przesyłaniu buziaków. Spotkania z logopedą dla dzieci w wieku do lat 3 mają za zadanie zapobiegać problemom rozwoju mowy, jeżeli dziecko ma do tego predyspozycje, np. problemy z przełykaniem czy oddychaniem.

Zajęcia proekologiczne „moja przyjaciółka ziemia” (zajęcia dodatkowe)

Zabawy ekologiczne to ważny temat w edukacji dzieci. Pomysły na zabawy związane z przyrodą czy recyklingiem uwrażliwiające dziecko na potrzeby ochrony środowiska. Zajęcia i warsztaty w formie zabawy mają na celu kształtowanie postaw proekologicznych, poznanie czym jest środowisko, które nas otacza, czyli jak postępować, aby chronić środowisko naturalne. Cele operacyjne tych zajęć są takie, że dziecko: rozumie znaczenie przyrody i stosowanie w tym celu różnych środków, zna niebezpieczeństwa grożące środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka, wie, że wszyscy ludzie muszą dbać o środowisko naturalne ( poznając przy tym zwierzęta i rośliny) oraz zna ekologiczny sposób wyrzucania śmieci (segregacja odpadów).

Zajęcia z muzykoterapii (zajęcia dodatkowe)

Muzyka, taniec i ruch to rodzaje ekspresji, które wyzwalane są w sposób naturalny i umiejętnie wykorzystywane. Służą rozwijaniu u dzieci potrzeby poznawania świata i kształtują jego aktywność edukacyjną. W żłobku Talencik muzykujemy wspólnie, przez co dzieci uczą się pracy w grupie i starają się wywiązywać z powierzonych im zadań. Zajęcia muzyczne mają na celu rozwój u dzieci poczucia rytmu i poprawy koordynacji ruchowej, rozwój słuchu muzycznego, pobudzanie zainteresowań muzycznych, osobisty i emocjonalny kontakt z muzyką, przez co dzieci uczą się wyrażania emocji i radości, zajęcia pomagają także w aktywizacji sprawności fizycznej i psychicznej, zajęcia pomagają w nabywaniu kompetencji ścisłych w późniejszych latach rozwoju.

Zajęcia z terapii bajką (zajęcia dodatkowe)

Przygodę z bajką warto zacząć od najmłodszych lat. Dbamy o rozwój wyobraźni dziecka, uczymy obcowania z lekturą i tego, że książki są fajne! Program zajęć obejmuje zabawy dostarczające impulsów z różnych dziedzin sztuki (teatr, plastyka, ruch), zabawy integrujące grupę, które przełamują nieśmiałość i kształtują umiejętności komunikacyjne dzieci, zabawy dramowe, zabawy ruchowe uczące dzieci reagowania ciałem na usłyszane dźwięki lub opowiadanie instruktora. Celem zajęć jest rozbudzenie wyobraźnie dziecka i jego zainteresowań, budowanie więzi z dzieckiem poprzez świat bajki, baśni i legendy, ograniczenie negatywnych emocji i lęków dzięki wejściu w świat bohatera, wzbogacenie słownictwa dziecka, nauka właściwych postaw i wartości, rozwój wrażliwości, postawa pro książkowa.